Kurser

Trænger I til ny inspiration til, hvordan I kan lave musikalske aktiviteter i daginstitutionen?

Maria tilbyder skræddersyede kurser til daginstitutionspersonale i musikleg med børn.

Kurset kunne fx have et af følgende temaer:

  • Hvordan kommer vi i gang med musik i daginstitutionen? Kurset kommer bl.a. omkring sang og stemme – både din egen og børnenes, deltagerstrategier, improvisatorisk tilgang til læreprocesser, den voksne som rollemodel og meget mere.
  • Inspirationskursus: masser af nye sange, lege og aktiviteter og nye måder at arbejde med den danske sangskat.
  • Musik og krop: Hvordan får vi mere bevægelse ind i de musikalske aktiviteter og hvordan understøtter de musikalske lege barnets kropslige og sansemæssige udvikling
  • Musik og sprog: musikken som indgang til kommunikation og sprogudvikling hos det lille barn

Alle kurser indeholder masser at praksis på gulvet, der understøttes af erfaringsbaseret og teoretisk baseret baggrundsviden.

Kontakt her for mere information, kursusbeskrivelse og priser.